Metodologia

Organizacja badania

Kto przeprowadza Badanie Benchmarków TDI?

Organizatorem jest Stowarzyszenie PSTD (Polish Society for Training and Development).

Kto może wziąć udział w Badaniu Benchmarków TDI?

Uczestnikami są wszystkie przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje w Polsce, reprezentowane przez pracowników odpowiedzialnych za procesy szkoleniowe firmy. Uczestnictwo w Badaniu jest bezpłatne.

Kiedy jest organizowane Badanie Benchmarków TDI?

Badanie jest organizowane co rok w okresie kwiecień - listopad.

Jak wziąć udział w Badaniu Benchmarków TDI?

Osoba odpowiadająca za procesy szkoleniowe firmy rejestruje się w formularzu badania i zaznacza odpowiedzi w 3 odrębnych Arkuszach badawczych. Każdy z tych Arkuszy służy ocenie efektywności pojedynczego obszaru polityki szkoleń i zawiera 25 stwierdzeń. Po zaznaczeniu wszystkich odpowiedzi wypełniony całkowicie Formularz jest wysyłany do bazy danych.

Co jest rezultatem Badania Benchmarków TDI?

Każdy uczestnik badania otrzymuje bezpłatny Raport, zawierający wykresy radarowe i wskaźniki, pozwalający mu zobaczyć ocenę efektywności kluczowych procesów szkoleniowych swojej firmy, a także porównać ją z wynikami wskaźnikowymi innych przedsiębiorstw. Raport zawiera podstawowy komentarz badawczy, merytoryczny i rekomendacje rozwojowe.

Partnerzy merytoryczni
Partnerzy medialni

WiP Wolt Kluw hr news