Raporty Benchmarków

BAZOWY RAPORT BENCHMARKÓW

Bazowy Raport Benchmarków jest tworzony dla każdego uczestnika po zakończeniu całego badania w danym roku. Raporty w niniejszej edycji będą dostępne na koniec 2017 roku.

Bazowy Raport Uproszczony.

Uczestnicy, którym zależy na otrzymaniu raportu zaraz po wypełnieniu badania, otrzymają Bazowy Raport Uproszczony. Będzie on zawierał jedynie wyniki badania oraz dane benchmarkowe aktualne na dzień przygotowania raportu.

Pełny Bazowy Raport Benchmarków zawiera

1. WPROWADZENIE
    a. Szczegółową informację o modelu TDI oraz opartej na nim metodologii badania
    b. Wprowadzenie do interpretacji danych pozwalające na wyciągnięcie właściwych wniosków z raportu

2. WYNIKI
    Wyniki Badania będą pokazywały ocenę wymiarów polityki szkoleń oraz czynników w poszczególnych wymiarach:

1) TD-M Index - Standard realizacji projektu szkoleniowego
Wynik oceny czynników składających się na skuteczną organizację szkolenia, takich jak analiza potrzeb, projektowanie, przygotowanie, realizacja i ocena.
2) TD-P Index - Partnerstwo na rzecz szkolenia
Wynik oceny czynników składających się na właściwą współpracę głównych partnerów projektu: kadra naczelna, kierownictwo liniowe, dział szkoleń, trenerzy, uczestnicy szkoleń
3) TD-E Index - Ocena efektywności szkolenia
Wynik oceny czynników opisujących efektywność szkolenia: reakcja uczestników, dydaktyka, wdrożenie, wskaźniki biznesowe i rentowność.

Każdego wymiar i czynnik będzie pokazany w postaci wykresów radarowych pokazujących porównanie do benchmarku, w sumie 18 wykresów. Poniżej przykład jednego wykresu.

Wykres

3. WSKAŹNIKI
    Dodatkowo raport zawierał będzie wskaźniki charakteryzujące wyniki każdego z trzech wymiarów. Są to:

1) TDI – Training and Development Index
Wskaźnik oceny efektywności i jakości pojedynczego obszaru polityki szkoleniowej.
2) PDQ – People Development Quality
Wskaźnik oceny efektywności i jakości całej polityki szkoleniowej
3) Wskaźnik - ocena względna
Wskaźnik pokazujący relację wyniku do benchmarku rynkowego.
4) Wskaźnik - ocena bezwzględna
Wskaźnik pokazujący relację wyniku do benchmarku rynkowego biorąc pod uwagę maksymalny możliwy wynik.
5) Wskaźnik maksymalnego zróżnicowania
Wskaźnik pokazujący różnicę między najgorszym, a najlepszym wynikiem indywidualnego badania.

4. RYNEK

Ramowe podsumowanie wyników Ogólnopolskiego Badania Benchmarków Efektywności Szkoleń dla całego rynku.

Partnerzy merytoryczni
Partnerzy medialni

WiP Wolt Kluw hr news