Każda organizacja uczestnicząca w badaniu, na podstawie otrzymanego Raport Benchmarków TDI, uzyskuje czytelny i precyzyjny obraz nie tylko diagnozujący aktualny stan efektywności procesów szkoleniowych, ale też i solidny fundament wniosków, jakimi działaniami może dokonać optymalizacji i udoskonalenia polityki szkoleniowej. Informacje zamieszczane poniżej mają w założeniu stanowić dodatkowy drogowskaz i rekomendację odnośnie wsparcia oferowanego przez rynek dla tych organizacji, które podejmują wysiłek poprawy wskaźników efektywności i jakości polityki szkoleniowej swojego przedsiębiorstwa.

 

 pk  

Kompendium Zarządzania Szkoleniami

Pierwsze na rynku polskim opracowanie opisujące krok po kroku proces szkoleniowy – od Analizy Potrzeb Szkoleniowych, aż po Ocenę Efektywności. Zainteresowanych książką prosimy o kontakt mailowy

     
   

Warsztat licencjonowany - "Efektywność biznesowa szkoleń - jak to osiągnąć?"

Warsztat licencjonowany metodologii Modelu SEB jest realizowany w wersji szkolenia otwartego lub zamkniętego. Daje on zestaw narzędzi, prezentowanych przez pryzmat case'ów z firm, które już je wykorzystały w swojej praktyce. Pakiet narzędzi jest dedykowanych do poprawy efektywności biznesowej szkoleń. Uczestnicy warsztatu wychodzą z Indywidualnym Planem Wdrożeniowym, pozwalającym realnie poprawić procesy rozwojowe w swojej organizacji, a tym samym wskaźniki TDI.
 

 

 
 

 

 
 

 

 
     

 

 

Partnerzy merytoryczni
Partnerzy medialni

WiP Wolt Kluw hr news