Edycje Badania

Podsumowanie Edycji 2013

II edycja Ogólnopolskiego Badania Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej (Badanie Benchmarków TDI) ostatecznie została zamknięta na początku grudnia 2013 r.
Wzięły w nim udział 159 organizacje: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz instytucje państwowe.

Rankingi i nagrody
Wyniki Badania pozwoliły na stworzenie Rankingu "Na Najefektywniejszą Politykę Szkoleń" i wyłonienie organizacji, które osiągnęły najlepsze wyniki, zarówno w całym rankingu, jak i w poszczególnych obszarach. Wybrane organizacje, w trakcie uroczystej gali na konferencji Quo Vadis Szkolenia zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami oraz licznymi nagrodami rzeczowymi.

Nagrodzone organizacje w kolejności od najlepszej:
- PKO Bank Polski
- Fabryka Łożysk Tocznych - KRAŚNIK S.A.
- DHL Express Poland Sp. z o.o.
- Alior Bank

Łączna wartość wszystkich nagród ufundowanych laureatom Rankingu TDI wyniosła w tym roku ponad 200 000 zł.

Korzystając z okazji szczególne podziękowania chcemy też złożyć naszym sponsorom, którzy ufundowali nagrody:
Hotel Senator w Starachowicach (www.h-s.pl), Wolters Kluwer (www.wolterskluwer.pl), WAY2 (way2.pl), LMI (lmi.pl), Extended Disc (www.extendeddisc.com), British School (britishschool.pl), K2Training (www.k2training.pl)

Raporty Bazowe
Dane pozyskane w Badaniu są przede wszystkim podstawą do przygotowania indywidualnych Raportów Bazowych dla każdego z Uczestników Badania. Aktualnie Raporty Bazowe są wysyłane do wszystkich Uczestników. Zawierają one przede wszystkim indywidualne wyniki oceny polityki szkoleniowej na tle wyników rynkowych (benchmarków) w zakresie trzech badanych obszarów. Dokładny opis zawartości Raportu znajdziecie Państwo w zakładce Raport Benchmarków TDI.

Dodatkowe benchmarki !!!
Raport Bazowy zawiera porównanie wyników do benchmarku ogólnorynkowego. Dodatkowo każdy Uczestnik może na indywidualne zamówienie uzyskać jeszcze następujące benchmarki:

  • porównanie z firmami w wybranym sektorze gospodarki,
  • porównanie z firmami w wybranej branży,
  • porównanie z firmami w wybranej wielkość zatrudnienia,
  • porównanie z firmami o wybranym stażu działania na polskim rynku,
  • porównanie z firmami o wybranym pochodzenie kapitału,
  • porównanie z firmami o wybranej wielkość rocznego budżetu szkoleniowego,
  • porównanie z firmami o wybranym procencie szkoleń zewnętrznych,
  • porównanie z firmami z wybranego województwa,
  • porównanie z firmami o wybranej strukturze organizacji,
  • porównanie z firmami o wybranej wielkość zatrudnienia w obszarze polityki szkoleniowej.

Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z Dariuszem Tadrałą, dane kontaktowe w zakładce Kontakt.

Raport Rynkowy
Dane zebrane w Badaniu są podstawą opracowanego obszernego Raportu Rynkowego, zawierającego wyniki i analizy dotyczące poziomu polityki szkoleniowej w polskich organizacjach. Zainteresowanych Raportem Rynkowym prosimy o kontakt.

Zapraszamy na III edycję w 2014 roku

Partnerzy merytoryczni
Partnerzy medialni

WiP Wolt Kluw hr news