Edycje Badania

Podsumowanie Edycji 2017

VI edycja Ogólnopolskiego Badania Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej (Badanie Benchmarków TDI) ostatecznie została zamknięta na początku grudnia 2017 r.
W badaniu łącznie wzięło już udział ponad 500 organizacji: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz instytucje państwowe.

Raporty Bazowe
Dane pozyskane w Badaniu są przede wszystkim podstawą do przygotowania indywidualnych Raportów Bazowych dla każdego z Uczestników Badania. Aktualnie Raporty Bazowe są wysyłane do wszystkich Uczestników. Zawierają one przede wszystkim indywidualne wyniki oceny polityki szkoleniowej na tle wyników rynkowych (benchmarków) w zakresie trzech badanych obszarów. Dokładny opis zawartości Raportu znajdziecie Państwo w zakładce Raport Benchmarków TDI.

Dodatkowe benchmarki !!!
Raport Bazowy zawiera porównanie wyników do benchmarku ogólnorynkowego. Dodatkowo każdy Uczestnik może na indywidualne zamówienie uzyskać jeszcze następujące benchmarki:

  • porównanie z firmami w wybranym sektorze gospodarki,
  • porównanie z firmami w wybranej branży,
  • porównanie z firmami w wybranej wielkość zatrudnienia,
  • porównanie z firmami o wybranym stażu działania na polskim rynku,
  • porównanie z firmami o wybranym pochodzenie kapitału,
  • porównanie z firmami o wybranej wielkość rocznego budżetu szkoleniowego,
  • porównanie z firmami o wybranym procencie szkoleń zewnętrznych,
  • porównanie z firmami z wybranego województwa,
  • porównanie z firmami o wybranej strukturze organizacji,
  • porównanie z firmami o wybranej wielkość zatrudnienia w obszarze polityki szkoleniowej.

Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z Monika Ziają, dane kontaktowe w zakładce Kontakt.

Raport Rynkowy
Dane zebrane w Badaniu są podstawą opracowanego obszernego Raportu Rynkowego, zawierającego wyniki i analizy dotyczące poziomu polityki szkoleniowej w polskich organizacjach. Zainteresowanych Raportem Rynkowym prosimy o kontakt.

Zapraszamy na VII edycję w 2018 roku 

Partnerzy merytoryczni
Partnerzy medialni